Obrazy
práce na papíře
objekty

Chava Pressburger
Překlad: Milan Kolář a Božena Správcová

Nakladatel: Trigon
Rok vydání: 2018

Ukázka z textu knihy

Vera Schwarcz: Slyš, Izraeli!

Představ si tři prsty, k utěsnění
očí před ostny 
strachu. Vzpomeň na dítě 
jímž jsi byl a Šema tvá matka vkládala ti do úst zářivou perlu proti noci. Věděla, 
že tma přijde.

Nakládáš hořící vzpomínky 
na zlatou galéru, která je přenese přes 
oceán zakopaných trav. Puklá okna zírají 
z modlitby tvého mládí. Kouř stírá slova 
která ti kdysi byla tak drahá. Ticho, osamělý 
kapitán rozdrcené kocábky tvých snů.

Nad zmrzlou lodí 
zívá nudou šedý den
ponuré síto k zachycení
ohořelých zbytků lítosti.
A přece

jediné hebrejské písmeno stačí
na začátek abecedy naděje.

Vera Schwarcz: Jestliže miluješ čisté stíny
Podle I-süana, prince Chuna (1840-1891)

Jestliže miluješ čisté stíny
     přidrž se břehu, kde jasan bují.

Jestliže teskníš po ztracené chatě
    opři se o kámen tesaný v panenských horách.
Široká a rovná cesta, tomu se dnes 
     tleská.

Utěšen útesy, můžeš se pustit po klikaté
    pěšině, uhýbající všemu surovému.

Tři sloupy na skromný příbytek postačí. 
    Není větší potěšení než hodit zmatky za hlavu.

Divoké vlaštovky a líné volavky krouží, a jako 
   kvetoucí slivoň pečetí příchod jara.

Vonná chryzantéma se vine k bambusovému plotu. 
   Ještě sklenku vína?