Mystika Smrti

Dorothee Sölle
Překlad: Božena Správcová

Nakladatel: Trigon
Rok vydání: 2018

Ukázka z textu knihy

Mary Elizabeth Frye

***

Nechoď mi k hrobu s pláčem žalostným.
Já tam přeci nejsem, já nespím.
Jsem hravý vánek ve větvích.
Jsem tichý lesk, co třpytí se jím sníh.
Jsem zlaté slunce v obilí.
Jsem šepot deště nesmělý. 
A když se ráno probouzíš,
já s hejnem ptáků stoupám výš,
kroužíme mírnou oblohou. 
S hvězdami zářím sametovou tmou.
Nechoď mi k hrobu s tváří truchlivou.
Já v hrobě nespím, jsem s tebou.


(Středověká rýmovačka)
Alou, vy smrtelní,
dopity jsou džbány.
To platí pro pány,
jako pro burany.
Zanechte smlouvání,
marno je naříkat.
Teď na mou muziku
budete tancovat.