Masajové 2021
Masajové 2021 - Božena Správcová, Olej na plátně 70 x 50 cm

Obrazy: Afrika

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress